Preduzeće WATT d.o.o. svojim klijentima nudi sledeće usluge:

Pregled i ispitivanje svih vrsta električnih instalacija niskog napona i gromobranskih instalacija sa izdavanjem stručnih nalaza (atesta)

koji su potrebni za:

- tehničke preglede objekata;

- legalizaciju objekata

- prključenje objektata na elektroenergetsku mrežu (ED);

- otvaranje radnji, prozvodnih pogona, skladišta i sl;

- oblast zaštite od požara

Termovizijsko ispitivanje  

- detekcija neželjenih grejanih mesta u instalacijama (slabi kontakti, nespravna ili dotrajala oprema)

- bolji uvid u stanje elektrčnih instalacija, razvodnih ormana i rasklopne opreme

- sprečavanja havarija najčešće požara usled neželjenih grejanja u instalacijama koja nisu vidljiva

- u praksi se pokazalo kao vrlo efikasna metoda ispitivanja kojom se pravovremeno sprečavaju havarije (najčešće požar)

Projektovanje (izrada tehničke dokumentacije):

- izrada projekata elektroinstalacija za nove objekte, adaptecije, rekonstrukcije, snimanja postojećeg stanja i dr;

- vršenje tehničke kontrole projekata i izdavanje izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli;

- izrada tehničkih izveštaja za legalizaciju objekata.

Izvođenje:

- izvođenje elektroinstalacija niskog napona u stambenim i poslovnim objektima;

- izvođenje gromobranskih instalacija.